Jarosław Konopka Doradca podatkowy

Doradztwo podatkowe

doradca podatkowy

Do każdego klienta we wszystkich aspektach prowadzenia działalności, czy spraw osobistych podchodzę indywidualnie. Moim zadaniem jest przygotowanie zgodnego z prawem modelu optymalizacji obciążeń podatkowych.

dobry doradca podatkowy warszawa

Celem minimalizacji ryzyka kwestionowania zastosowanych rozwiązań przez organy skarbowe, zawsze dokonuję przeglądu prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz staram się identyfikować ewentualne zagrożenia i odpowiednio mim zawczasu przeciwdziałać.

usługi kadrowo płacowe

Dla każdego klienta staram się dobrać najkorzystniejszą formę prowadzenia działalności, typu księgowości, kraju i sposobu opodatkowania. Doradztwo podatkowe świadczone jest w sposób rzetelny, poufny i terminowy.

Kancelaria posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu Doradztwa Podatkowego.

Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe dla osób fizycznych. Udzielamy porad i konsultacji z zakresu prawa podatkowego oraz świadczymy kompleksowe usługi podatkowe na terenie Warszawy i okolicznych miejscowości.

Jesteśmy na bieżąco ze zmieniającym się prawem, dlatego możemy pomagać naszym klientom w podejmowaniu najkorzystniejszych decyzji oraz rozpoznawaniu ewentualnych zagrożeń. Reprezentujemy klientów przed organami podatkowymi m.in Urzędem Skarbowym oraz organami administracyjno-sądowymi.

​Jako doradca podatkowy jestem zobowiązany do:

 • postępowania według zasad etyki zawodowej, według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie, z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta
 • zachowania tajemnicy, tylko sąd może zwolnić z tego obowiązku i tylko w nadzwyczajnych przypadkach
 • osiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania zawodu
 • podnoszenia kwalifikacji przez systematyczny udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach

Odsługuję krajowe i zagraniczne:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jak i jej nie prowadzące
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Obsługuję wszelkie typy opodatkowania:

 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • podatki dochodowe zryczałtowane (PPE)
 • podatek od towarów i usług (VAT)
 • podatek akcyzowy (AKC)
 • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
 • podatek od spadków i darowizn (SD)
 • podatki lokalne (rolny, leśny, od nieruchomości itp.)

Reprezentuję klienta przed wszelkimi urzędami (US,UC,UCS,UG) w zakresie bieżącej działalności, w postępowaniu podatkowym (wymiarowym, kontrolnym, odwoławczym, egzekucyjnym), a także na drodze sądowo-administracyjnej.

Sporządzam opracowania podatkowe w formie elektronicznej (e-mail), dokumentację cen transferowych oraz wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

​Reprezentacja sądowa

W sprawach podatkowych, celnych i egzekucyjnych reprezentuję klientów w postępowaniu przygotowawczym i procesowym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Możliwe jest wystąpienie do Sądu o nieodpłatne ustanowienie Doradcy Podatkowego w ramach prawa pomocy. W ramach stałej współpracy możliwa jest reprezentacja sądowa w innych sprawach.

Close Menu